PODKLADY

Seznam poskytovaných podkladů

 1. Zadání (pdf) ke stažení zde
 2. Fotografie pro povinný zákres (jpg)
 3. Fotodokumentace (jpg / zip)
 4. Dokumentace současného stavu (dwg)
 5. 3D model (dwg, dxf, skp, rvt / zip)
 6. Studie proveditelnosti (pdf, dwg / zip)
 7. Program úřadu MČ Praha 7 (xls)
 8. Propočet investičních nákladů (xls)

Podklady k vyplnění a odevzdání v obálce „Autor“:

 1. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (pdf)
 2. Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (pdf)
 3. Prohlášení o autorství (pdf)
 4. Čestné prohlášení o dostatečném oprávnění k uzavření smlouvy a dopracování návrhu (pdf)
 5. Cenová nabídka projekčních prací (xls)

podklady ke stažení ZDE